pátek 29. dubna 2016

Bludy o schizofrenii

O schizofrenii či o schizofreniích vím toho dost, vždyť jsem to prý zažila. Prý, protože já bych svou nemoc nazvala nějakým hezčím jménem. Když se totiž řekne natvrdo, že má člověk schizofrenii, spousta lidí si představí šílence vraždícího s nožem či jiného psychopata.

Takže za prvé, vraždit může i člověk bez duševního onemocnění. Agrese je v nás a všude kolem nás. Zkusím vysvětlit, jak se dotyčný asi může cítit a proč asi zaútočí na ostatní. Schizofrenik může mít hlasy, které jsou naléhavé, ty ho třeba nabádají, aby někoho zabil. Ovšem to se podle mě a odborníků z praxe děje méně často, pokud schizofrenik slyší hlasy, je to jakoby na něj někdo doopravdický mluvil a častěji si ublíží sám sobě - sebepoškodí se nebo spáchá sebevraždu. Zkuste se někdy zaposlouchat do okolního světa a představte si, že vše co uslyšíte jako by bylo na vás. Do takového stavu se můžete například dostat pomocí drog, marihuany, pervitinu a dalších. Hlasy jsou jakési vyplouvání myšlenek, které jsou často nepříjemného charakteru, říkají věci, které se nemohou líbit, ponižujou, našeptávají prý děsivé věci a způsobujou úzkost. Dají se ovšem léčit - léky (antipsychotiky), psychoterapií a existujou sociální služby, které pomáhají zmírňovat sociální vyloučení či mohou pomoci s integrací zpět do společnosti. Se schizofrenií často souvisí pocit pronásledování a sledování, ať už skutečnými lidmi (FBI, policií, sousedy) nebo naprosto nereálnými (v tom smyslu, že vědecky zatím není nic prokazatelně dokázáno) bytostmi jako jsou mimozemské civilizace. Často tyto paranoidní stavy souvisí s tím, co člověk prožil, pokud například ve svém životě pracoval u policie, bude si myslet, že ho hledají kvůli něčemu, co spáchal. Někdo se s těmito stavy setkává celý svůj život. A důležitý dodatek, nemusí být schizofrenik.
Mezi základní diagnostická vodítka patří pozitivní příznaky, pozitivní v tom smyslu, že jsou jakoby navíc. Konkrétně se jedná o bludy a halucinace. O halucinacích sluchových jsem psala v minulém odstavci, jsou to hlavně dříve zmiňované hlasy a jiné zvuky, které vznikají na nereálném základu, tím se liší od iluzí. Bludy jsou nevyvratitelná přesvědčení (například jsem … spasitel, ztělesněné zlo , prezident či cokoliv jiného, co nejsem), jsem nevývratně přesvědčen(a) ve stavu psychózy, že mám zvláštní schopnosti díky kterým mohu zachránit svět nebo jej naopak zničit. To bylo pár příkladů. Tyto příznaky se dají poměrně jednoduše léčit farmakologicky.
Negativní příznaky jsou ty, které následují po tzv. Ataku, oploštění emocí, zpomalení myšlení, poruchy pozornosti, poruchy vůle a další. Dají se léčit psychoterapií a například nácvikem kognitivních funkcí. Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, které je léčitelné, pokud pacient spolupracuje s lékařem a má vhodné sociální prostředí, vyhýbá se stresu a dodržuje správnou životosprávu. A také, schizofrenik je především lidskou bytostí a ne méněcenným odpadem lidské společnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat